Kyrka och nationalism i Norden

– Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet

ISBN 9179665527
Årstal 1998
Udgave 1
Type Paperback m. smudsomslag
Stand Som ny.
Bemærkning

 

Ikke på lager

150,00 DKK

Beskrivelse

Kategori(er): Teologi; Kirkehistorie
Emne(r): kirkehistorie, Nordens kirkehistorie
Forfatter(e):


Kyrka och nationalism i Norden
– Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet

En grupp forskare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige belyser i denna volym frågan om på vilket sätt och i vilken utsträckning det under 1800-talet allt starkare nationalistiska medvetandet i de olika länderna påverkat det kyrkliga livet och föreställningarna i Norden. Nordens, till stora dela, gemensamma historia, språk och kultur gör denna komparativa aspekt fruktbar. Vi möter härvid en kreativ spänning mellan strävan efter en egen nationell särart och identitet och en gemensam evangelisk luthersk kyrkotradition.

Boken omfattar 22 olika bidrag som försöker belysa frågan om förhållandet mellan religion och samhällsutveckling ur en för dessa länder väsentlig problemställning. De 18 medverkande författarna är alla experter på sina områden. Som exempel kan nämnas nationalismens inflytande på det religiösa språket, på de nya läroplanerna i skolan, på folkkyrkoideologien. Hela detta problemkomplex har hittills inte setts ur ett komparativt, nordiskt perspektiv vilket ger denna undersökning spänning och relevans.
(Taget fra bagsiden)

Køb denne bog nu. Billig pris. Køb “Kyrka och nationalism i Norden – Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet”  af  brugt. (ISBN: 9179665527)
Bogen er () og omhandler blandt andet kirkehistorie, Nordens kirkehistorie