“Hvad skal da dette blive for prester?”

200,00 kr.

– Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge

ISBN 8251913284
Årstal 1998
Udgave 1
Type Hardback
Stand Som ny.
Bemærkning

 

Beskrivelse

Kategori(er): Teologi > Kirkehistorie
Emne(r): kirkehistorie, præsteuddannelse, Norges kirkehistorie
Forfatter(e): Vidar L. Haanes


“Hvad skal da dette blive for prester?”
– Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge

Presten har tradisjonelt vært både Guds og kongens mann, dyktiggjort til sitt embete gjennom omfattende universitetsstudier. Men likesom samfunnet og statskirken forandrer seg, vil også kravene og forventningene til presten forandre seg. Avhandlingen følger utviklingen av presteutdannelsen fra reformasjonen til vårt eget århundre, og omfatter både lærdomshistorie, mentalitetshistorie og kirkehistorie.

Det fokuseres ikke bare på de institusjonelle og teologisk læremessige endringer, men også på de sosiokulturelle. Erfaringer fra norsk-amerikanske presteskoler, misjon og emigrasjon, trekkes inn for å belyse forholdet mellom embetsaristokratiske og demokratiske preste- og utdannelsesidealer i Norge. Gjennom en analyse av det moderne gjennombrudd påviser forfatteren hvorfor man opplevde krisen ekstra sterkt i presteutdannelsen, og hvilke kirkelige strategier som ble forsøkt i møte med moderniteten. Den norske kirke er inne i en prosess hvor presteutdannelsen på nytt vurderes. Man spør seg om den strengt akademiske modell fremdeles er den beste, eller om de kommende prester bør utdannes og formes i en kirkelig sammenheng. Forfatteren ønsker å gi et bidrag til denne debatten.
(Taget fra bagsiden)

Køb denne bog nu. Billig pris. Køb “”Hvad skal da dette blive for prester?” – Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge”  af  Vidar L. Haanes brugt. (ISBN: 8251913284)
Bogen er Teologi > Kirkehistorie og omhandler blandt andet kirkehistorie, præsteuddannelse, Norges kirkehistorie